نام واحد : محمدجواداحمدی نصرت اله شایگان.حسنی.استادعظیم

نام محصول : تابلوبرق فشارمتوسط

 • سریال مجوز : 1709856
 • شماره مجوز : 44043
 • تاریخ مجوز : 24/11/1374
 • کد محصول : 31201612
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارمتوسط تا33کیلوولت
 • ظرفیت : 470 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%