نام واحد : lمهندسی بارز کلید کرمان

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرمان شهرک صنعتی ش 2 (خضرا ) بلوار ملیکا نبش خ ملیکا 4
 • تلفن واحد : ***********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین قربانی پور
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان2

نام محصول : انواع کلیدهای دژنکتور فشارمتوسط

 • سریال مجوز : 2611337
 • شماره مجوز : 5/29259
 • تاریخ مجوز : 18/07/1390
 • کد محصول : 31201110
 • شرح محصول : انواع کلیدهای دژنکتور فشارمتوسط وقوی
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%