نام واحد : فرآورده های گوشتی پاک تلیسه - تمدید 77198

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : شیخ بهائی...
 • تلفن شرکت : *****880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج کرج قزوین چهارباغ ج کردان خ حسابی پ ثبتی 3935فرعی از137اصل
 • تلفن واحد : *****880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالرزاق علیمردانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع برگر

 • سریال مجوز : 1781282
 • شماره مجوز : 33261
 • تاریخ مجوز : 25/04/1386
 • کد محصول : 15111718
 • شرح محصول : مرغ برگر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%