نام واحد : آسیا بهین برق

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد بلوار ابوریحان بلوار دکتر حسابی غربی خیابان ریحان سوم خیابان ارغوان چهارم قطعات 4011 4017 4025
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : تابلوی برق فشار قوی

 • سریال مجوز : 4100288
 • شماره مجوز : 36371
 • تاریخ مجوز : 18/07/1390
 • کد محصول : 31201611
 • شرح محصول : تابلوی برق فشار قوی
 • ظرفیت : 80 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%