نام واحد : آذین زیبا جوان - تمدید 40393

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : تهرانسر اصلی...
 • تلفن شرکت : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی صفا دشت بلوارفروردین خ نهم شرقی پلاک ثبتی شماره 1481 فرعی از 23اصلی
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی ایرانی رشیدآباد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1782687
 • شماره مجوز : 42672
 • تاریخ مجوز : 10/07/1386
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 88%
  88%