نام واحد : شرکت صنعتی تولیدی سنبله سبز غلات - تمدید 66725

 • استان : تهران
 • شهر : پیشوا
 • نشانی شرکت : ورامین...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پیشوا بلوار 202 خ 203 قطعه 1و13
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالرضا تاجیک
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پیشوا

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 1783398
 • شماره مجوز : 48267
 • تاریخ مجوز : 23/08/1386
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%