نام واحد : امید پدیده گرمسار

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : شهرک شکوهیه...
 • تلفن شرکت : *******253جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار شهید فکوری -فکوری 12 -قطعه KH296
 • تلفن واحد : *******253جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید علی منتظری قمی نژاد
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : قاب و قطعات فلزی انواع چراغ روشنایی برقی

 • سریال مجوز : 350012000000
 • شماره مجوز : 9291
 • تاریخ مجوز : 24/04/1392
 • کد محصول : 2899412450
 • شرح محصول : قاب و قطعات فلزی انواع چراغ روشنایی برقی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%