نام واحد : تابلو تکنیک پارس

نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف

 • سریال مجوز : 1710037
 • شماره مجوز : 14124
 • تاریخ مجوز : 05/10/1358
 • کد محصول : 31201613
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت
 • ظرفیت : 600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%