نام واحد : یزد نور

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******351جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار کاج انتهای 24 متری دوازدهم
 • تلفن واحد : *******351جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : برزگراسدالله برزگر
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزد

نام محصول : چراغ های پارک های و فضای سبز

 • سریال مجوز : 350019000000
 • شماره مجوز : 8479
 • تاریخ مجوز : 21/02/1392
 • کد محصول : 3150412334
 • شرح محصول : چراغ های پارک های و فضای سبز
 • ظرفیت : 60,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%