نام واحد : صنایع الکترواپتیک صاایران

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خیابان کاوه...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمدرضا زین العابدین حسین آبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی

نام محصول : اینترلاینینگ

 • سریال مجوز : 350027000000
 • شماره مجوز : 65840
 • تاریخ مجوز : 06/10/1393
 • کد محصول : 3190512335
 • شرح محصول : اینترلاینینگ
 • ظرفیت : 200 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%