نام واحد : محمد حسن رادمنش

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : مینودر کوی...
 • تلفن شرکت : *******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار دکتر بهشتی مجتمع کارگاهی 2 پلا ک14
 • تلفن واحد : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدحسن رادمنش
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : سیستم کنترل دستی خودرو ویژه جانبازان و معلولین

 • سریال مجوز : 350030000000
 • شماره مجوز : 127/48365
 • تاریخ مجوز : 02/12/1391
 • کد محصول : 3190512456
 • شرح محصول : سیستم کنترل دستی خودرو ویژه جانبازان و معلولین
 • ظرفیت : 625 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%