نام واحد : تجهیزات ایمنی و تردد شعله چین اردبیل

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی 2...
 • تلفن شرکت : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان تلاش-خیابان تلاش-واحد 804 - استیجاری
 • تلفن واحد : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرامرز گلشن زاده
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : تابلوهای راهنمایی الکتریکی

 • سریال مجوز : 350043000000
 • شماره مجوز : 125 / 23002
 • تاریخ مجوز : 22/08/1395
 • کد محصول : 3190512329
 • شرح محصول : تابلوهای راهنمایی الکتریکی
 • ظرفیت : 600 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%