نام واحد : آبهای معدنی پارس وابل البرز - تمدید 31389

 • استان : تهران
 • شهر : فیروزکوه
 • نشانی شرکت : بلوارکشاورزخ...
 • تلفن شرکت : *****669جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فیروزکوه قریه بهانک شادمهن بخش ارجمند پ1613 فرعی از 104 اصلی
 • تلفن واحد : *****669جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نگار رشیدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اماده بسته بندی ابمعدنی

 • سریال مجوز : 1785902
 • شماره مجوز : 55527
 • تاریخ مجوز : 15/02/1387
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 25,920,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%