نام واحد : فراز کنترل سقز

 • استان : کردستان
 • شهر : سقز
 • نشانی شرکت : سقز میدان...
 • تلفن شرکت : *******874جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فازدوم، کدپستی 6683176999، تلفن08742223479 و همراه 09183766726
 • تلفن واحد : *******874جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابراهیم ایزدپناه
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سقز

نام محصول : تابلو کنتور برق

 • سریال مجوز : 350051000000
 • شماره مجوز : 153/20735
 • تاریخ مجوز : 30/07/1392
 • کد محصول : 3120512427
 • شرح محصول : تابلو کنتور برق
 • ظرفیت : 250 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%