نام واحد : صنعت منصور

 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • نشانی شرکت : اشترجان شهرک...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان نهم پلاک 79
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین پرتو دزفولی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشترجان

نام محصول : سیلندر هیدرولیک

 • سریال مجوز : 350056000000
 • شماره مجوز : 80211/1337888
 • تاریخ مجوز : 15/08/1395
 • کد محصول : 2912512361
 • شرح محصول : سیلندر هیدرولیک
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%