نام واحد : حسین مختاری

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : مسکن - کوی...
 • تلفن شرکت : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان کارگاهی شماره 2 ، سوله سوم سمت راست
 • تلفن واحد : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین مختاری
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خیر آباد

نام محصول : تابلو برق فشارمتوسط

 • سریال مجوز : 350060000000
 • شماره مجوز : 38763
 • تاریخ مجوز : 14/11/1394
 • کد محصول : 3120512426
 • شرح محصول : تابلو برق فشارمتوسط
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%