نام واحد : تولیدی پرشاز

نام محصول : بالش

 • سریال مجوز : 1711242
 • شماره مجوز : 34814
 • تاریخ مجوز : 20/02/1362
 • کد محصول : 17211144
 • شرح محصول : بالش
 • ظرفیت : 60,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%