نام واحد : سید علی سالاری

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : اهواز
 • تلفن شرکت : *******611جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سوم انتهای خیابان پلاک 14
 • تلفن واحد : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید علی سالاری
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 1

نام محصول : انواع قطعات پست های توزیع برق

 • سریال مجوز : 350081000000
 • شماره مجوز : 22656 - 06
 • تاریخ مجوز : 04/06/1394
 • کد محصول : 3120412445
 • شرح محصول : انواع قطعات پست های توزیع برق
 • ظرفیت : 100,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%