نام واحد : رحمان اقبال خواه کهنه شهری

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : سلماس
 • نشانی شرکت : خیابان فردوسی...
 • تلفن شرکت : *******443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شماره قطعات 01-04-04 و 02-04-04
 • تلفن واحد : *******443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رحمان اقبالخواه کهنه شهری
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سلماس

نام محصول : کلید ساختمانی

 • سریال مجوز : 350129000000
 • شماره مجوز : 112/7/344957
 • تاریخ مجوز : 26/11/1392
 • کد محصول : 3120412368
 • شرح محصول : کلید ساختمانی
 • ظرفیت : 210,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%