نام واحد : اندیشه سازان کنترل صنعت بارثاوا

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بولوار...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 2 اندیشه 7 دانش 6 پ611
 • تلفن واحد : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید احمدی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : تابلو کنترل آسانسور

 • سریال مجوز : 350139000000
 • شماره مجوز : 1339032/120
 • تاریخ مجوز : 04/09/1392
 • کد محصول : 3120512469
 • شرح محصول : تابلو کنترل آسانسور
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%