نام واحد : محمود گرگانی نژاد مشیزی

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : کرمان بلوار...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خیابان 2واحدسوم سمت چپ
 • تلفن واحد : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود گرگانی نژادمشیزی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان3

نام محصول : تابلو برق فشارضعیف (تا 1 کیلوولت)

 • سریال مجوز : 350145000000
 • شماره مجوز : 61202
 • تاریخ مجوز : 01/09/1391
 • کد محصول : 3120512424
 • شرح محصول : تابلو برق فشارضعیف (تا 1 کیلوولت)
 • ظرفیت : 350 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%