نام واحد : بهین صنعت گستران البرز

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : خیابان زکریای...
 • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان زکریای رازی، روبروی ایران رول، قطعه 62 و 63
 • تلفن واحد : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهران کریمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : تابلو برق فشارمتوسط

 • سریال مجوز : 350146000000
 • شماره مجوز : 127/50358
 • تاریخ مجوز : 26/12/1392
 • کد محصول : 3120512426
 • شرح محصول : تابلو برق فشارمتوسط
 • ظرفیت : 60 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%