نام واحد : پیزان

نام محصول : روپوشهای عایق سیم لاکی

 • سریال مجوز : 1712387
 • شماره مجوز : 64188
 • تاریخ مجوز : 30/07/1373
 • کد محصول : 31901724
 • شرح محصول : روپوشهای عایق سیم لاکی
 • ظرفیت : 100,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%