نام واحد : الکو پارس

 • استان : خوزستان
 • شهر : آبادان
 • نشانی شرکت : آبادان - شهرک...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : فاز یک خ تلاش 2 بعد از تلاش 5 دست راست پ 3
 • تلفن واحد : *******631جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ولی اله ملک محمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آبادان 1

نام محصول : دژنکتورها

 • سریال مجوز : 350152000000
 • شماره مجوز : 06-19194
 • تاریخ مجوز : 10/08/1391
 • کد محصول : 3120412380
 • شرح محصول : دژنکتورها
 • ظرفیت : 8,335 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%