نام واحد : معصومه رحیم زاده عبدی

نام محصول : هواکش خانگی00539وصنعتی00539ال

 • سریال مجوز : 1712715
 • شماره مجوز : 60178
 • تاریخ مجوز : 02/06/1373
 • کد محصول : 31101234
 • شرح محصول : الکتروموتوریونیورسال انواع هواکش
 • ظرفیت : 190,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%