نام واحد : فرآیند ارقام پرداز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : بلوار کشاورز...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار کشاورز خیابان فلسطین شمالی پلاک 439 واحد 6
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : الهام ملزوماتی خیابان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نشانه های الکترونیکی نشانه یاب تاسیسات زیر سطحی

 • سریال مجوز : 350181000000
 • شماره مجوز : 45523
 • تاریخ مجوز : 22/06/1394
 • کد محصول : 3190412483
 • شرح محصول : نشانه های الکترونیکی نشانه یاب تاسیسات زیر سطحی
 • ظرفیت : 50,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%