نام واحد : کنترل نیروی خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بولوار پیروزی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی توس فاز یک تلاش شمالی 4/8 پلاک 489
 • تلفن واحد : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قدیر ابراهیمیان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلو برق فشارمتوسط

 • سریال مجوز : 350183000000
 • شماره مجوز : 120/1367828
 • تاریخ مجوز : 13/12/1392
 • کد محصول : 3120512426
 • شرح محصول : تابلو برق فشارمتوسط
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%