نام واحد : کشت وصنعت گلوکزان کرخه خوزستان

 • استان : خوزستان
 • شهر : اندیمشک
 • نشانی شرکت : خ امام خینی...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید محسن بیدارمغز
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلغور ذرت

 • سریال مجوز : 2018515
 • شماره مجوز : 26161
 • تاریخ مجوز : 10/11/1386
 • کد محصول : 15311212
 • شرح محصول : بلغور ذرت
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%