نام واحد : رضا غیاثی شاهم آبادی

 • استان : یزد
 • شهر : خاتم
 • نشانی شرکت : لطف آباد-...
 • تلفن شرکت : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 7 جاده قدیم یزد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا غیاثی شاهم آبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 200331000000
 • شماره مجوز : 18900
 • تاریخ مجوز : 07/05/1394
 • کد محصول : 140412305
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%