نام واحد : توان عمران صنعت سامانه

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان مطهری-...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه ویژه اقتصادی شیراز فاز 2 پلاک 154 تلفن 37175431 و09121578789
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حامد قنبری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اتصال دهنده های فلزی کابل ها

 • سریال مجوز : 350187000000
 • شماره مجوز : 28949
 • تاریخ مجوز : 06/05/1395
 • کد محصول : 3120512347
 • شرح محصول : اتصال دهنده های فلزی کابل ها
 • ظرفیت : 160,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%