نام واحد : تصفیه خانه روغن نوید خلیج فارس

 • استان : خوزستان
 • شهر : بندر ماهشهر
 • نشانی شرکت : بلوار آفریقا...
 • تلفن شرکت : **************220جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بندر امام اراضی پشتیبانی سازمان بنادر قطعه 85B
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فریبا شیشه گر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قوطی فلزی

 • سریال مجوز : 2019680
 • شماره مجوز : 17209
 • تاریخ مجوز : 16/08/1387
 • کد محصول : 28991243
 • شرح محصول : قوطی فلزی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%