نام واحد : آریا ترانسفو قدرت

 • استان : سمنان
 • شهر : مهدی شهر
 • نشانی شرکت : خ ولیعصر،...
 • تلفن شرکت : *******231جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین اعتماد رضایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شهمیرزاد

نام محصول : ترانسفورماتور راکتور

 • سریال مجوز : 350195000000
 • شماره مجوز : 123/1938
 • تاریخ مجوز : 21/01/1395
 • کد محصول : 3110512350
 • شرح محصول : ترانسفورماتور راکتور
 • ظرفیت : 30 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%