نام واحد : تعادل نیروی سپهر

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : شهریار خیابان...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سوم
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرزان حضرتقلی ثمری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زاویه

نام محصول : برق گیر فشار قوی AC (بیشتر از 1000 ولت)

 • سریال مجوز : 350201000000
 • شماره مجوز : 28404
 • تاریخ مجوز : 15/07/1392
 • کد محصول : 3120512398
 • شرح محصول : برق گیر فشار قوی AC (بیشتر از 1000 ولت)
 • ظرفیت : 1,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%