نام واحد : محمد کاوه

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار امیر...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان کوشش خیابان کوشش شمالی خیابان 707 تلفن 37743908
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد کاوه
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : سینی و نردبان فلزی کابل

 • سریال مجوز : 350213000000
 • شماره مجوز : 12949
 • تاریخ مجوز : 07/03/1394
 • کد محصول : 3120512453
 • شرح محصول : سینی و نردبان فلزی کابل
 • ظرفیت : 20,000 متر
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%