نام واحد : مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : ******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نظرآباد،خیابان سنبل،قطعه D59-2
 • تلفن واحد : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایرج صمدی بروجنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اتصالات کابل هوایی خودنگهدار

 • سریال مجوز : 350221000000
 • شماره مجوز : 100/187255
 • تاریخ مجوز : 21/11/1393
 • کد محصول : 3120512348
 • شرح محصول : اتصالات کابل هوایی خودنگهدار
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%