نام واحد : شب فروز خدمات تولید روشنایی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوار ارشاد-...
 • تلفن شرکت : ******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی توس-تلاش شمالی--فاز کارگاهی-پلاک101
 • تلفن واحد : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی جوادزاده طباطبائی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ های خیابانی، معابر و بزرگراه ها

 • سریال مجوز : 350222000000
 • شماره مجوز : 120/1304141
 • تاریخ مجوز : 08/04/1392
 • کد محصول : 3150412333
 • شرح محصول : چراغ های خیابانی، معابر و بزرگراه ها
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%