نام واحد : ارتباطات پویای ژرف نگر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز -خیابان...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان ورودی - دست چپ -قطعه 60303
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : الناز حسامی باسمنج
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 4 - سهند

نام محصول : ترمینال سوکت

 • سریال مجوز : 350227000000
 • شماره مجوز : 8675
 • تاریخ مجوز : 27/02/1394
 • کد محصول : 3120512330
 • شرح محصول : ترمینال سوکت
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%