نام واحد : موج مدرن اسپادانا

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار رازی150 متری امتداد خیابان پنجم-پلاکهای 366و367
 • تلفن واحد : *******319جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد شیخان شمس آبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : لامپ خودرو

 • سریال مجوز : 350229000000
 • شماره مجوز : 17726
 • تاریخ مجوز : 21/03/1393
 • کد محصول : 3150512314
 • شرح محصول : لامپ خودرو
 • ظرفیت : 210,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%