نام واحد : آریانورگسترهشتم

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : سیدرضی30...
 • تلفن شرکت : ******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : صد متری خین عرب خیابان طوسی 6 نبش قوامی 9
 • تلفن واحد : ********513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد صمدی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ های پروژکتوری

 • سریال مجوز : 350229000000
 • شماره مجوز : 120/1421151
 • تاریخ مجوز : 29/07/1393
 • کد محصول : 3150412336
 • شرح محصول : چراغ های پروژکتوری
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%