نام واحد : نوید تحول صنایع باختر

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : ص.پ 1343-57155
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : وحید رضا سهی راد
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیرطعم دار

 • سریال مجوز : 1216229
 • شماره مجوز : 21068
 • تاریخ مجوز : 19/05/1387
 • کد محصول : 15201220
 • شرح محصول : شیرطعم دار
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%