نام واحد : نورباران سنگسر

 • استان : سمنان
 • شهر : مهدی شهر
 • نشانی شرکت : خ امام جنب...
 • تلفن شرکت : ******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی گل رودبار
 • تلفن واحد : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : الهام صحابی فرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ های فلورسنتی روکار، توکار

 • سریال مجوز : 350231000000
 • شماره مجوز : 123/8478
 • تاریخ مجوز : 01/03/1392
 • کد محصول : 3150412339
 • شرح محصول : چراغ های فلورسنتی روکار، توکار
 • ظرفیت : 500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%