نام واحد : تامین قطعات و تجهیزات سرونیرو شیراز

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار مدرس...
 • تلفن شرکت : ******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بعد از میدان دوم -بلوار کار آفرین-خیابان 108 -اولین سوله سمت چپ
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدجمال الدین احمد رفیعی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات مربوط به ترانسفورماتورها (به جز رله ها)

 • سریال مجوز : 350233000000
 • شماره مجوز : 52620
 • تاریخ مجوز : 29/07/1393
 • کد محصول : 3110412414
 • شرح محصول : قطعات مربوط به ترانسفورماتورها (به جز رله ها)
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%