نام واحد : ذوب فولاد اردکان

 • استان : یزد
 • شهر : اردکان
 • نشانی شرکت : بلوار مرز...
 • تلفن شرکت : ********352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی صادقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گندله آهن

 • سریال مجوز : 58887700000000
 • شماره مجوز : 47386
 • تاریخ مجوز : 23/09/1392
 • کد محصول : 1310412310
 • شرح محصول : گندله آهن
 • ظرفیت : 300,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%