نام واحد : علی اکبر نجومی رضائی

نام محصول : چراغ تونلی

 • سریال مجوز : 1712795
 • شماره مجوز : 62703
 • تاریخ مجوز : 09/07/1373
 • کد محصول : 31501533
 • شرح محصول : چراغهای تونلی
 • ظرفیت : 92,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%