نام واحد : آریا ترانسفو شرق

 • استان : سمنان
 • شهر : مهدی شهر
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سمنان- شهرستان مهدیشهر - شهمیرزاد -شهرک صنعتی شهمیرزاد
 • تلفن واحد : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرج الله معماری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شهمیرزاد

نام محصول : پست برق با عایق هوا (33 کیلوولت)

 • سریال مجوز : 350236000000
 • شماره مجوز : 123/1940
 • تاریخ مجوز : 21/01/1395
 • کد محصول : 3120512312
 • شرح محصول : پست برق با عایق هوا (33 کیلوولت)
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%