نام واحد : مهندسی فن اوران صنعت برق توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوارسازمان...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی توس -بلوار تلاش شمالی 10 - قطعه 498-499
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جواد غفاریان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : چراغ های LED دار

 • سریال مجوز : 350237000000
 • شماره مجوز : 1670965/120
 • تاریخ مجوز : 25/06/1396
 • کد محصول : 3150412348
 • شرح محصول : چراغ های LED دار
 • ظرفیت : 120,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%