نام واحد : محمود ترک زاده اصفهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ هزارجریب ک...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 100متری شمال میدان کارگردر امتدادخیابان ابو ریحان بیرونی200متری غرب خیابان مذکور در امتداد فرعی 9
 • تلفن واحد : *******319جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود ترک زاده اصفهان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نجف آباد2

نام محصول : انواع مبلمان اداری و اماکن عمومی به جز مبلمان بتنی و سنگی

 • سریال مجوز : 350243000000
 • شماره مجوز : 82874
 • تاریخ مجوز : 10/12/1393
 • کد محصول : 3610312405
 • شرح محصول : انواع مبلمان اداری و اماکن عمومی به جز مبلمان بتنی و سنگی
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%