نام واحد : ساخت تجهیزات برقی الکتروفراز سازه میبد

 • استان : یزد
 • شهر : میبد
 • نشانی شرکت : میبد شهرک...
 • تلفن شرکت : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جنب آتش نشانی شهرک
 • تلفن واحد : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد فلاح یخدانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جهان آباد

نام محصول : سینی و نردبان فلزی کابل

 • سریال مجوز : 350257000000
 • شماره مجوز : 66290
 • تاریخ مجوز : 28/12/1392
 • کد محصول : 3120512453
 • شرح محصول : سینی و نردبان فلزی کابل
 • ظرفیت : 15,000 متر
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%