نام واحد : پارس مفصل آسیا

 • استان : قزوین
 • شهر : تاکستان
 • نشانی شرکت : خیابان قائم...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زون برق و الکترونیک-انتهای خیابان بیستم
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بابک گرامی شیرازی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خرمدشت

نام محصول : انواع مفصل کابل برق فشارضعیف

 • سریال مجوز : 350258000000
 • شماره مجوز : 127/12504
 • تاریخ مجوز : 11/04/1393
 • کد محصول : 3120512337
 • شرح محصول : انواع مفصل کابل برق فشارضعیف
 • ظرفیت : 140,625 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%