نام واحد : برق رسانی آرمان الکترونیک رفسنجان

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : رفسنجان...
 • تلفن شرکت : *******391جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رفسنجان بلوار مطهری جنب میدان 22 بهمن
 • تلفن واحد : *******391جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا پرهیزکار پاریزی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع تابلوی فلزی راهنمای ترافیک

 • سریال مجوز : 350262000000
 • شماره مجوز : 56357
 • تاریخ مجوز : 03/12/1392
 • کد محصول : 2899412417
 • شرح محصول : انواع تابلوی فلزی راهنمای ترافیک
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%